Ledelsen

Daglig ledelse

Daglig leder:  Hanne Nielsen 
Souschef: Enok Bjerkstad 

 

Bestyrelsesformanden samt de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer har arbejdsgiverkompetencen og har således det overordnede ansvar for ledelse og økonomi.

Selvfølgelig foregår alt i samarbejde med lederen af institutionen og det øvrige personale.

Læs om bestyrelsen