Pædagogik

Sådan arbejder vi med læreplaner

Vi har delt året op i to perioder, nemlig perioden fra 1. april til 1. oktober, - i denne periode arbejder vi specifikt med temaerne ”Krop og bevægelse” og ”Natur og naturfænomener”.

I perioden 1. oktober til 31. marts arbejder vi med temaerne ”Sprog” og ”Kulturelle udtryksformer og værdier”.

Hele året arbejder vi med ”Barnets alsidige personlige udvikling” og ”Sociale kompetencer”.

Indenfor hver halvårsperiode, planlægges to 14-dagesprojekter, hvor arbejdet er koncentreret om halvårets temaer. Projekterne planlægges overordnet af en gruppe bestående af en repræsentant fra hver stue fra Gurreparkens Børnehus.

Den enkelte stue/gruppe tilpasser projektet til den aktuelle børnegruppe.

Hele året rundt arbejder hver stue/gruppe hver uge med to specifikke læreplansaktiviteter. Aktiviteterne skal primært relatere sig til de to gennemgående temaer, men kan også knytte sig til halvårstemaerne.

Halvårstemaerne skal evalueres selvstændigt, fælles for hele institutionen og for den enkelte stue/gruppe. Den enkelte stue/gruppe beslutter selv hvilke ugentlige læreplansaktiviteter der evalueres specifikt (på evalueringsskema) dog skal der min. Evalueres på 12 aktiviteter i løbet af året og evalueringerne skal fordeles i forhold til alle 6 læreplanstemaer.

Arbejdet illustreret i skematisk form:

Hele året skal der arbejdes med ”Barnets alsidige personlige udvikling” og ”Sociale kompetencer”. I denne forbindelse skal der udarbejdes relationsskema minimum to gange årligt på stue/gruppe- møde.

Der skal udarbejdes venskabsskema 2 gange årligt
Hver stue/gruppe skal to gange ugentligt arbejde med læreplansaktiviteter