Bestyrelsen

Bestyrelsesformanden samt de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer har arbejdsgiverkompetencen og har således det overordnede ansvar for ledelse og økonomi. Selvfølgelig foregår alt i samarbejde med lederen af institutionen og det øvrige personale.

 

Bestyrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt. Valg til bestyrelsen foregår én gang årligt på et forældremøde. De forældrevalgte medlemmer vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen har uddelegeret den dagligelig ledelse til institutionens leder.

 

Faste medlemmer 

 • Bestyrelsesformand: Marianne Petersen, 
 • Næstformand: Ole Nielsen

Forældrerepræsentanter

 • Chanett Dreijer Sørensen (mor til Camille)
 • Sille Arendt (mor til Otto & Momo)
 • Therese Holck (mor til Martha)

Suppleanter (ikke stemmeret) 

 • Trine Bjørnbo Engel (mor til Emil)
 • Linda Frederiksen (mor til Mattis)
 • Sara Skjold Ørts Strunk (mor til Linnea)
 • Leonora Wulff-Jørgensen (mor til Harald)
 • Josefine Nimb (mor til Jacob & Hannah)
 • Mathilde Glipstrup-Bonde (mor til Frederik & Cornelia)
 • Naja Kofod Wawrzonek (mor til Karla)
 • Michael Ravn-Olsen (far til Hugo)
 • Marie Torstholm Larsen (mor til Lærke & Solveig)

Institutionens leder (ikke stemmeret)

 • Hanne Nielsen

Personalerepræsentant (ikke stemmeret)

 • Enok Bjerkstad

Bestyrelsen kan kontaktes på