Forældrevejledning fra A-Å

A-åA

Aktiviteter

Indholdet af de planlagte aktiviteter vil knytte sig til de skiftende overordnede temaer. Det kan f.eks. være vand, natur, eventyr. Aktiviteterne, ture, sange m.m. vil så relatere sig til det tema, der er valgt for den pågældende afgrænsede periode.
Aktiviteterne ligger fortrinsvis ml. kl. 9.00 til 11.00.

Afhentning

Giv altid besked til personalet når i går hjem.

Aflevering

Meddel altid til personalet når I er kommet.

Arbejdsdag m/forældre

En gang imellem har børnehuset en arbejdsdag, hvor forældrene kommer og hjælper med at vedligeholde og gøre børnenes daglige rammer mere festlige.


B

Bestyrelse

Vi er en privat institution, der har en bestyrelse med forældreflertal. Der er valg til bestyrelsen i september.

Bleer

Skal I selv medbringe (ikke buksebleer).

Blomstens dag

Til denne dag medbringer hvert barn en blomst/plante som vi planter sammen, for at forskønne legepladsen, opslag kommer forinden.

Bondegårdstur

Hele institutionen satser på at tage på en bondegårdstur én gang om året. Institutionen er denne dag lukket mellem kl. 9.00 – 15.00.


D

Drikkedunke

Alle børn skal have en drikkedunk med, vi fylder den gerne op i løbet af dagen (Husk navn på)

 

Daglig forældrekontakt

Vi har ”næsten” altid tid til at tale med jer. Vi vil selvfølgelig altid informere Jer, hvis der er sket noget særligt. Det er også vigtigt I informere os hvis der er sket noget på hjemmefronten.


F

Fastelavn

Fastelavnsfesten holder vi som regel fredag før fastelavnsdag. Alle børn og voksne mødes på én stue, hvor vi viser hinanden vores kostymer. Vi kommer ud­klædt hjemmefra og synger fastelavns sange.

Derefter går vi i børnehaven på hver sin stue, hvor der er tøn­deslagning. Vuggestuebørnene der har lyst til at deltage i tøndeslagningen fordeles i børnehavegrupperne. Der er ingen kattekonge eller – dron­ning. Når tønden er nedlagt, har vi forskellige lege.

Ferie

Af hensyn til vores planlægning er det vigtigt at I altid giver besked ang., hvornår I holder ferie. I forbindelse med ferie perioder vil der blive sat opslag op. Vi beder jer krydse af, af hensyn til vikardækning i personalets ferie. Husk at alle børn har brug for ferie, selv om de er glade for deres institution. Mange børn har en lang og til tider stresset hverdag. Det at få hverdagen brudt og få andre oplevelser, er en vigtig ting.

Ferieafholdelse

Vi kan spare på vikartimerne, når personalets ferieønsker overlapper de perioder, hvor børnene også holder fri/ferie. Derfor er det vigtigt, at I meddeler os eller skriver jer på, når vi sætter opslag op om ferie og fridage, så vi bedre kan tilpasse personale til børnene. Hvis der opstår noget uforudset på hjemmefronten, så et barn må ændre ferien skal I lige kontakte børnehaven, så finder vi en løsning.

Forældremøder

Der vil blive afholdt to forældre­møder om året. Et forældremøde i september, hvor der er valg til bestyrelsen. I foråret afholdes et temaforældremøde med et interessant emne. Temaerne på forældremøderne kan være meget forskellige. Vi kan orientere om ændringer i børnehuset, der kan komme en foredragsholder, vi kan fortælle om fremtidige planer etc.

Forældresnak

Der vil blive tilbudt en forældrekonsulta­tion indenfor det første halve år og igen inden skolestart, ellers efter behov. Hvis I har brug for en snak udover den daglige ”garderobe­snak", kan der altid findes en tid (måske ikke lige den samme dag) men i den nærmeste fremtid. Behovet kan også ligge hos personalet, som skønner at det vil være vigtigt at få snakket uforstyrret med forældrene om barnets trivsel /udvikling mv.

Fotograf

Børnene kan blive fotograferet én gang om året af en professionel fotograf. De sidste par år, er portrætbilleder taget på en arbejdslørdag med forældrene.

Fridag/fravær

Ring altid besked – helst om morgenen.

Husk også at holde jer orienteret, om evt. ændret mødetid, hvis barnet har været væk fra børnehuset i et par dage.

Frugt

Vi har en kollektiv frugtordning. Frugtmåltidet serveres omkring kl. 14.15.

Fødselsdage

Fejrer vi på stuen med flag, sang og gave, og gerne lidt sundt at spise, I selv har med. (OBS! Se gerne vores kostpolitik igennem mht. regler omkring sukker).

 

G

Garderober

Det vil være til stor hjælp for personalet, at I forældre rydder op på jeres barns plads i garderoben inden i går hjem. Fredag bedes garderoben tømmes pga. rengøring.

Glemmetøj

Kig efter evt. glemte/forsvundne sager jævnligt. (HUSK navn i tøjet.) Ca. en gang om måneden tømmes kassen helt, og ikke afhentet tøj afleveres til genbrugsbutikker.

Gurredam

Hvert efterår er de kommende skolebørn på Gurredam spejdercenter.

Børnene er af sted i en 2-ugers-periode (tir. - ons. - og torsdag). Vi har nogle rigtig dejlige dage, hvor vi laver bål hver dag “fordi det er så hyggeligt”. Som regel har vi noget med (pølse, snobrød, kar­tofler, æbler) som vi putter på bålet. Vi har dolke, save, søm og hammer, som bliver brugt flittigt.

Naturen studeres. Smådyr bliver undersøgt, og der bliver leget.

Gurredam kan blive erstattet af andre ture, f.eks. skov eller strand.


I

Information

Information kan ske på følgende tre måder.

1. I gangen/entreen.
2. På opslagstavlerne ved stuerne.
3. E-mail.


J

Juletraditioner

I november måned laver vi julegaver. Hele december hygger vi hver morgen, på stuerne, med lys, pakkekalender, og synger julesange. Hver stue har en julefrokost, skolebørnene henter juletræ og vi har juleafslutning med julemand og risengrød. Forældrene inviteres til en julehygge en eftermiddag. Der er også tradition for en bedsteforældre- klippe-klistre-dag i december. (Der kommer nærmere opslag op/ nyhedsbrev inden årets julearrangementer begynder)


K

Kaffe/te

I er altid meget velkomne til at gå i køkkenet og tage kaffe/te, hvis I har tid at blive lidt med jeres barn i forbindelse med aflevering / afhentning.

Kartotekskort / Stamkort / Forældre-app

Det er vigtigt at kortene altid er ajourført med nyeste mobil-, eller arbejds tlf. nr. , så vi altid kan komme i kontakt med jer i tilfælde af sygdom, ulykke eller andet behov. Ligeledes er det også vigtigt at vi har de nyeste oplysninger om ændringer i forhold til hvem der er registreret som forældremyndighedsindehaver, hvem der må hente barnet m.v.


L

Legeplads

Vores dejlige legeplads bliver brugt hver dag, hele året rundt, næsten uanset vejret. Der er ingen børn ude, uden opsyn. Husk påklædning til at være ude i al slags vejr.

Legetøj

Må børnene gerne have med, men det er på eget ansvar. Dvs. personalet påtager sig intet ansvar for, om tingene bliver væk, eller går i stykker, og vi kan ikke bruge tid på at lede efter tingene. Det er de voksne i børnehuset, der bestemmer brugen af legetøjet, samt under hvilke former, det skal bruges. Alt skal være mærket med navn.

Lukkedage

Vær opmærksom på at Børnehuset har nogle faste lukkedage i løbet af året. (Pt. drejer det sig om de 3 hverdage før påske, fredag efter kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag samt den første fredag i november, hvor der er personaledag)

Lus

Da vi i perioder er plaget af lus, er det vigtigt at I kæmmer Jeres barn med jævne mellemrum. Hvis vi registrerer at et barn har lus, ringer vi til Jer.


M

Maddag

En gang imellem har stuerne maddag. Børnene har evt. naturalierne med, som vi sammen laver frokost af. Eller der betales et symbolsk beløb til indkøb af råvarer sammen med personalet.

Madpakke

Medbringer børnene selv, HUSK navn på madkassen/posen, så vi undgår forbytninger.

Morgenmad

Mellem kl. 6.00 - 8.00 serveres der morgenmad.

Mødetid

Børnene skal helst være i institutionen kl. 09.00 af hensyn til de planlagte aktiviteter. Det er vigtigt for barnet, at være med fra starten - men hvis I en dag ikke har mulighed for at være her kl. 09.00 eller blot vil hygge hjemme, så ring og giv besked.


N

Navn

For at hjælpe Jer selv og os vil vi sætte stor pris på, at der navn i ALT tøj.


O

Oprydning

Hjælp personalet og hold dit barns plads ryddelig.

Opslagstavler

Hold Jer orienteret via opslagstavlerne ved stuerne og i forgangen.

 

P

Plastikposer

Plastikposer og børn, kan være en farlig sammensætning. Husk at tage dem med når i går. I kan også bruge stofposer til at hænge på barnets plads.

Påske

Vi laver påsketing og spiser påskefrokost.


S

Samling

Ofte holdes der rundkreds med børnene. (Næsten dagligt) Vi taler med børnene om, hvad de er optaget af, har lavet i weekenden, synger sange fortæller historie el. lign.

Skt. Hans

Vi laver bål på legepladsen, sender heksen af sted, og spiser pølser til frokost. (Der er pølser med og uden svinekød)

Skiftetøj

Der skal altid ligge flere sæt skiftetøj i barnets kasse. Husk at tjekke én gang om ugen. Der skal stå navn i tøjet.

Skolebørn

Der sker forskellige ting i løbet af året, der er forbeholdt de kommende skolebørn. Vi samler børnene hver onsdag i en særskilt skolegruppe, hvor vi laver alderssvarende aktiviteter for de store børn.

Sommerfest

Har vi én gang om året, for børn, forældre og personale. Det er personalet, der arrangerer festen med hjælp fra forældre. Det er en sjov og hyggelig dag med fælles spisning af medbragt mad og fælles oprydning.

Sovebørn

Indendørs bliver sovebørnene fra 2 år lagt til at sove ca. kl. 12.00 - 14.00. Der er dyner og hovedpuder.

De små vuggestuebørn sover udendørs i barnevogn eller krybbe (I liggehallen)

Solpolitik:

Husk selv at smøre jeres barn med solcreme hjemmefra. Fælles ordning mht. solcreme laves i børnehuset til ekstra påsmøring i løbet af dagen. Husk også at beskytte barnet mod unødig sol med solhat og evt. langærmet tynd skjorte el. lign, hvis barnet er meget lys / har sart hud ift. solens stråler. (Vi sørger i børnehuset også for bedst mulig skygge ift. beplantning, parasoller, solsejl m.v.)

Stueopdeling

Barnets base er på stuen, men der bliver arbejdet meget på tværs, og barnet bestemmer selv tit hvor det vil være i børnehaven.

Støj

Personalet arbejder på at få mindsket støjen i børnehaven ved bl.a. at lægge voksdug på bordene, små tæpper på gulvene til at lege på m.v. Vi henstiller til, at I som forældre hjælper, bl.a. ved ikke at give børnene træsko på. Kondisko og laksko larmer også meget når de bruges inden døre som hjemmesko. Larmende legetøj bør heller ikke medbringes i børnehaven.

 

Sygdom

Ring altid besked når dit barn er sygt. I tilfælde af smitsomme sygdomme/epidemier er der altid opslag ved indgangen.

Børnehaven modtager ingen syge børn. Alle børn skal kunne følge den daglige rytme, f.eks. komme med på tur, komme på legepladsen m.v. Børnehaven giver heller ikke medicin, der kan dog være særlige undtagelser, med kronisk, syge børn.  Bliver et barn syg, mens det er i institutionen, ringer vi til jer, så barnet kan komme hjem og få fred og ro.  Det er ikke rart at være i larm og blandt mange, når man er halvsløj.  Husk det er ikke altid temperaturen, der afgør, om børn er syge.


T

Traditioner

Vi synes, det er vigtig, børnene lærer om nogle af de traditioner, vi har her i Danmark. Udover at fortælle børnene, hvad de går ud på, har vi også mulighed for at lave nogle ting fælles i huset.

 

Turmadpakker

Det er en god idé med klapsammen madder. Makrelmadder og lign. er ikke populært når vi er på tur.

Ture

Vi tager ud af huset i små grupper. Turene vil tilgodese både små, mellem og store børn. Der vil så vidt muligt blive taget hensyn til venskaber. Nogle ture vil være planlagte og annoncerede, andre vil opstå spontant på dagen.

Tøj

Dit barn skal have praktisk tøj på i børnehaven. Der skal altid være skiftetøj i barnets skuffe. Regntøj og gummistøvler bør altid være på barnets plads. Vi går også ud og leger i regnvejr.

 

Hjemmesko, gummistøvler og tøj, skal mærkes med navn, så er det lettere at holde styr på. I skal huske at lægge hjemmesko, vanter m.m. på barnets plads, inden I går hjem, så tingene er der næste dag. Bliver noget væk, så prøv at kikke i varmeskabet, i kurvene for glemte ting, der står i gangen, eller på bænken på legepladsen.


V

Virksomhedsplan

Udarbejdes hvert år af personale og bestyrelse. Den indeholder årsberetning, mål og resultatkrav m.m. for børnehaven. Den udleveres til alle interesserede forældre på forespørgsel.


Å

Åbent hus

Nogle gange arrangerer vi åbent hus, hvor I kan komme og se, hvad jeres børn laver, snakke med de andre børn og deres forældre. El­ler bare få en sludder med perso­nalet.