Dagligdagen i børnehaven

Dagligdagen i Børnehaven

Dagens gang i Børnehuset:

  • Kl.  06.30 -08.00 Vi åbner på en stue og børnene tilbydes morgenmad
  • Kl.  08.00-09.00. Vi går på stuerne, hvor der er fri leg på tværs i huset.
  • Kl.  09.00-11.15. Dagens aktiviteter, inde/ude.
  • Kl.  11.15-12.15. Børnene dækker bord  og vi spiser frokost.
  • Kl.  12.30-14.00. Sovebørnene bliver lagt, resten går på legepladsen.
  • Kl.  14.15-14.45  Vi spiser frugt
  • Kl.  14.30-16.00. Leg og aktiviteter inde / på legepladsen
  • Kl.  16.00-17.00.  Vi samles på én af stuerne eller legepladsen, og spiser evt.“restmadder” fra frokost. Leg og oprydning og afhentning af de sidste børn.

 

Det daglige arbejde i Børnehuset baseres på:

- at have et helhedssyn på barnets udvikling,
- at forældre og personalesamarbejdet tillægges stor værdi
- integration der foregår spontant og ved planlagte aktiviteter
- at arbejde med børnene i mindre grupper,
- at give barnet rammer, hvor der er plads til fordybelse, undren og nysgerrighed,
- at give barnet sanseoplevelser bl.a. igennem naturoplevelser,
- at skabe sammenhæng, overblik og genkendelighed i barnets verden,
- at inddrage barnet i hverdagens gøremål,
- at give barnet oplevelser og læring med baggrund i de voksnes viden og erfaringer,
- at støtte børnene i selv at forsøge at løse deres indbyrdes konflikter,
- at der lægges vægt på venskaber børnene imellem,


Billede 1
Sidst opdateret 18. februar 2014
Sabroesvej 4, 3000 Helsingør, Tlf.: 35 12 98 98