Børnemiljø
Billede 1

Børnemiljøvurdering

Alle institutioner er forpligtiget til at udarbejde en Børnemiljøvurdering (BMV.)

I foråret 2011 havde vi et venskabstema, hvor vi i skolegruppen gik i dybden med at tegne, tale og fortælle om det at have en rigtig god ven i børnehaven. Flertallet havde det godt og trivedes i børnehaven og havde flere rigtig gode venner. Efterfølgende blev der lavet handleplaner for et par af børnene, som havde få, knap så tætte venskabsrelationer som ønskeligt. Børnehavegrupperne så også generelt på gruppernes sammensætning og tonen børnene imellem samt konflikthåndtering.

Der blev også gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse, hvor vi fik tilbagemeldinger om forældrenes syn på børnenes trivsel og deres psykiske og fysiske miljø i Børnehuset. Forældrenes tilbagemeldinger var meget positive.

 

Sidst opdateret 15. marts 2013
Sabroesvej 4, 3000 Helsingør, Tlf.: 35 12 98 98